Cách dạy trẻ tính nhẩm nhanh siêu tốc của người Nhật

Cách dạy trẻ tính nhẩm siêu tốc của người Nhật 5 bước dạy con tính nhẩm siêu tốc: Bước 1: Hãy giúp con bạn phát triển cảm giác mạnh mẽ về những con số, giúp trẻ hiểu ý nghĩa những con số trước khi hiểu khái niệm cộng, trừ. Ví dụ bạn có thể yêu cầu trẻ cho biết có bao nhiều cách khác nhau để tạo ra số 6 , trẻ em có thể trả lời gồm các cặp như 0 và 6, 5 và 1, 4 và 2, 3và...

Có thể bạn quan tâm:

Tóm tắt

Cách dạy trẻ tính nhẩm siêu tốc của người Nhật

5 bước dạy con tính nhẩm siêu tốc:

Dạy con tính nhẩm các phép cộng, trừ:

Tính nhẩm với phép cộng:

– Khi cộng hai số, đặt số lớn trước số nhỏ rồi mới tính nhẩm đếm lên trong đầu.

Ví dụ: 6 + 29 thì nên nhẩm là 29 + 6. Như vậy trẻ sẽ dễ nhẩm hơn vì chỉ phải đếm từ 29.

– Cộng từ khoảng 10 đơn vị một lần

Ví dụ: 55 + 24 thì sẽ là = 55 + 10 + 10 + 24 = 55,65,75 + 4

– Tách số ra cho tròn chục rồi cộng nhẩm

Ví dụ: 37 + 15 = 37 + 3 + 12 = 40 + 12

38 + 37 = 40 + 40 – 2 – 3 = 75

– Dùng số tròn chục gần đấy rồi trừ số thừa

Ví dụ: 35 + 18 = 35 + 20 – 2 = 55 – 2 = 53

– “Bẻ” các số thành tròn chục rồi công riêng số lẻ

Ví dụ: 35 + 24 = 30 + 20 + 5 + 4 = 50 + 9 = 59

Cách tính nhẩm với phép trừ:

– Đếm nhẩm ngược từ số nhỏ lên đến gần chục:

Ví dụ: 23 – 18 = đểm từ 18 đến 20 là 2 đơn vị, từ 20 đến 23 là 3 đơn vị

Nên 23 – 18 = 5

– Tách số ra cho tròn chục rồi chia, Ví dụ: 83 – 42 = 83 – 40 – 2 = 43 – 2 = 41

– Dùng số tròn chục gần đấy rồi cộng số thừa: Ví dụ: 43 – 19 = 43 – 20 + 1 = 23 + 1 = 24

Dạy con tính nhẩm với các phép tính phức tạp:

1. Đổi từ độ F sang độ C và ngược lại (con số tương đối):

2. Bí quyết đơn giản với các phép nhân lớn:

3. Bí quyết khi nhân với 11

4. Bí quyết để nhớ được giá trị của số Pi: Bạn có thể nhớ được giá trị của số Pi bằng cách đếm các chữ cái trong câu: “May I have a large container of coffee” (3,1415926).

5. Mẹo tính cộng trừ bằng phương pháp hình con bướm

6. Bảng cửu chương nhân 9 có qui luật ngược chiều

7. Cách nhân của học sinh Nhật Bản

8. Cách tính phân số:

Video dạy con tính nhẩm:

Video dạy tính nhẩm với 2 bàn tay:

Video dạy tính nhẩm của người Nhật:

Cách giải toán tính nhẩm cực nhanh:

Tìm kiếm nhiều: cách dạy trẻ tính nhẩm nhanh, cách dạy trẻ lớp 1 tính nhẩm, tính nhẩm nhanh nhất thế giới, tính nhẩm siêu tốc, mẹo tính nhẩm, luyện tính nhẩm, cách tính nhẩm bình phương nhanh nhất, cách tính nhẩm nhanh phép cộng

Ngày 29/07 năm 2019 | Món ăn | Tag: