Lịch cắt tóc tháng 4 2020: ngày đẹp ngày tốt trong tháng 4 2020

| Kiến thức gia đình | Tử Vi

Tóm tắt

Loading...

+ Lịch cắt tóc tháng 4 2020: ngày đẹp ngày tốt trong tháng 4 2020

Kết quả hình ảnh cho lịch cắt tóc tháng 11/2019

Ngày Đẹp Cắt tóc trong tháng 11/2019

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 03 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 07/10/2019
 • Ngày Giáp Thìn
 • Là ngày: Nguyệt Đức* – Thiên Quan * – Tuế Hợp – Giải Thần – Hoàng Ân *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 05 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 09/10/2019
 • Ngày Bính Ngọ
 • Là ngày: Nguyệt Giải – Hoạt Diệu – Phổ Hộ – Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 06 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 10/10/2019
 • Ngày Đinh Mùi
 • Là ngày: Thiên Phúc – Thiên Hỷ – Nguyệt Tài – Phúc Sinh – Tam Hợp * – Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 09 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 13/10/2019
 • Ngày Canh Tuất
 • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Không – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 10 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 14/10/2019
 • Ngày Tân Hợi
 • Là ngày: Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 12 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 16/10/2019
 • Ngày Quí Sửu
 • Là ngày: Thiên Quý * – Thiên Phú – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 19/10/2019
 • Ngày Bính Thìn
 • Là ngày: Thiên Quan * – Tuế Hợp – Giải Thần – Hoàng Ân *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 17 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 21/10/2019
 • Ngày Mậu Ngọ
 • Là ngày: Nguyệt Giải – Hoạt Diệu – Phổ Hộ – Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 18 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 22/10/2019
 • Ngày Kỷ Mùi
 • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Hỷ – Nguyệt Tài – Phúc Sinh – Tam Hợp * – Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 21 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 25/10/2019
 • Ngày Nhâm Tuất
 • Là ngày: Thiên Quý * – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 22 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 26/10/2019
 • Ngày Quí Hợi
 • Là ngày: Thiên Quý * – Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 24 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 28/10/2019
 • Ngày Ất Sửu
 • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Thiên Phú – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 26 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 01/11/2019
 • Ngày Đinh Mão
 • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Thành * – Tuế Hợp – Hoạt Diệu – Dân Nhật Thời Đức – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 29 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 04/11/2019
 • Ngày Canh Ngọ
 • Là ngày: Thiên Quan * – Giải Thần – Tục Thế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 01 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 16/09/2020
 • Ngày Mậu Thân
 • Là ngày: Thiên Xá * – Sinh khí – Thiên Tài – Dịch Mã* – Phúc Hậu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 02 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 17/09/2020
 • Ngày Kỷ Dậu
 • Là ngày: Địa Tài – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 04 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 19/09/2020
 • Ngày Tân Hợi
 • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Quý * – Thiên Thành * – Ngũ Phú * – Kính Tâm – Hoàng Ân * – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 07 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 22/09/2020
 • Ngày Giáp Dần
 • Là ngày: Thiên Quan * – Tam Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 09 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 24/09/2020
 • Ngày Bính Thìn
 • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Đức* – Giải Thần – Ích Hậu – Mẫu Thương * – Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 10 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 25/09/2020
 • Ngày Đinh Tỵ
 • Là ngày: Nguyệt Tài – Cát Khánh * – Âm Đức – Tuế Hợp – Tục Thế – Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 13 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 28/09/2020
 • Ngày Canh Thân
 • Là ngày: Thiên Quý * – Nguyệt Ân * – Thiên Xá * – Sinh khí – Thiên Tài – Dịch Mã* – Phúc Hậu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 14 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 29/09/2020
 • Ngày Tân Dậu
 • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Quý * – Địa Tài – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 15 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 01/10/2020
 • Ngày Nhâm Tuất
 • Là ngày: Thiên Quý * – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 16 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 02/10/2020
 • Ngày Quí Hợi
 • Là ngày: Thiên Quý * – Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 18 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 04/10/2020
 • Ngày Ất Sửu
 • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Thiên Phú – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 21 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 07/10/2020
 • Ngày Mậu Thìn
 • Là ngày: Thiên Quan * – Tuế Hợp – Giải Thần – Hoàng Ân *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 23 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 09/10/2020
 • Ngày Canh Ngọ
 • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Không – Nguyệt Giải – Hoạt Diệu – Phổ Hộ – Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 24 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 10/10/2020
 • Ngày Tân Mùi
 • Là ngày: Thiên Hỷ – Nguyệt Tài – Phúc Sinh – Tam Hợp * – Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 27 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 13/10/2020
 • Ngày Giáp Tuất
 • Là ngày: Nguyệt Đức* – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 28 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 14/10/2020
 • Ngày Ất Hợi
 • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp Cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 30 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 16/10/2020
 • Ngày Đinh Sửu
 • Là ngày: Thiên Phúc – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

+ Một số lưu ý khi lựa chọn lịch cắt tóc tháng 4 2020 mà bạn cần nắm

 • Gia chủ nên hạn chế cắt tóc đầu năm mới vì theo cha ông ta thì cũng là một bộ phận trên cơ thể con người. Đo đó vào năm mới thì việc cắt đi tóc coi như là cắt đi một phần trong cơ thể. Nếu như cắt tóc đầu năm mới thì đây là điềm báo mọi chuyện đến với bạn sẽ không suôn sẻ, hay ốm đau bệnh tật nặng hơn làm ảnh hưởng đến tài vận của bạn.
 • Khi xem ngày cắt tóc thì không nên chọn ngày mùng 1, mùng 2 đầu tháng âm lịch (chỉ trẻ sơ sinh mới cắt tóc mùng 1). Giống như những việc kiêng cự đầu tháng thì cắt tóc cũng nên tránh kẻo sẽ mang đến nhiều điều không may mắn, hao hụt tiền của, vận xiu đeo bám mình.
 • Không nên cắt tóc vào tháng 7 (tháng cô hồn) vì là tháng Diêm Vương mở cửa địa ngục cho vong hồn trở về với gia đình. Tháng này là tháng ma quỷ nhiều và hoành hành khắp nơi nên nếu cắt tóc tháng này thì ma quỷ dễ quấy phá làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Mặc dù kiêng cắt tóc nhưng một số trường hợp cắt tóc để điều trị bệnh tật, sức khỏe… thì các bạn đừng nên lo nghĩ nhiều quá mà nên tập trung để chăm sóc chữa trị bệnh tật.
 • Cha ông ta ngày xưa cho rằng mái tóc rắn liền với sinh mệnh con người, tóc khỏe thì người sẽ khỏe. Nếu đang mai thai mà gia chủ cắt tóc thì có thể làm hư thai hay mất sữa sau khi sinh nên cần kỵ việc cắt tóc trong giai đoạn này.
Loading...

Bình luận
0

Bình luận