Lịch cắt tóc tháng 10 2021 theo lịch âm mang lại may mắn và tài lộc

+ Lịch cắt tóc tháng [thangnam] theo lịch âm mang lại may mắn và tài lộc Tháng 7 cắt tóc ngày nào tốt nhất? Nhiều người cho rằng cắt tóc chỉ là chuyện nhỏ cho nên thường không hay quan tâm chuyện chọn ngày tốt, tuy nhiên “cái răng, cái tóc là góc con người”, nên việc xem ngày sẽ giúp đem đến may mắn và thuận lợi hơn, hạn chế nhiều tai ương, xui xẻo cho quý bạn.lịch cắt tóc tháng...

Có thể bạn quan tâm:

Tóm tắt

+ Lịch cắt tóc tháng 10 2021 theo lịch âm mang lại may mắn và tài lộc

Tháng 7 cắt tóc ngày nào tốt nhất? Nhiều người cho rằng cắt tóc chỉ là chuyện nhỏ cho nên thường không hay quan tâm chuyện chọn ngày tốt, tuy nhiên “cái răng, cái tóc là góc con người”, nên việc xem ngày sẽ giúp đem đến may mắn và thuận lợi hơn, hạn chế nhiều tai ương, xui xẻo cho quý bạn.lịch cắt tóc tháng 10/2019

Lịch cắt tóc tháng 10 2021 theo lịch âm mang lại may mắn và tài lộc

 

Ngày Đẹp để cắt tóc trong tháng 11/2019

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 03 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 05 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 06 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 09 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 10 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 12 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 17 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 18 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 21 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 22 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 24 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 26 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 29 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 01 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 02 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 04 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 07 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 09 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 10 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 13 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 14 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 15 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 16 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 18 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 21 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 23 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 24 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 27 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 28 tháng 11 Năm 2021

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 30 tháng 11 Năm 2021

 

+Ngày xấu cần tránh cắt tóc trong tháng 10 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 01 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 02 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 04 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 07 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 08 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 11 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 13 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 14 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 16 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 19 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 20 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 23 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 25 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 27 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 28 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 30 tháng 11 Năm 2021 – 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 03 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 05 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 06 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 08 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 11 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 12 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 17 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 19 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 20 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 22 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 25 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 26 tháng 11 Năm 2021

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 29 tháng 11 Năm 2021

 

+ Một số lưu ý khi chọn ngày cắt tóc trong tháng 10 2021

Tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, là thời điểm ma quỷ hoành hành vì vậy cắt tóc vào thời gian này có thể khiến cơ thể suy yếu, ma quỷ dễ dàng quấy phá chúng ta.

Nếu có ý định cắt tóc máu cho con thì bạn nên lưu ý không nên cắt tóc trong 5 tháng đầu của trẻ hay khi trẻ bị mệt, ốm hay cảm sốt. Vì cắt tóc máu sẽ mất đi chức năng bảo vệ thóp cho con yêu, bé yêu sẽ rất dễ bị ốm và mệt mỏi, khó chịu.

Ngày 13/01 năm 2021 | Kiến thức gia đình | Tag: .