Lịch cắt tóc tháng 2 2020 theo lịch âm mang lại may mắn và tài lộc

| Kiến thức gia đình

Tóm tắt

Loading...

+ Lịch cắt tóc tháng 2 2020 theo lịch âm mang lại may mắn và tài lộc

Tháng 7 cắt tóc ngày nào tốt nhất? Nhiều người cho rằng cắt tóc chỉ là chuyện nhỏ cho nên thường không hay quan tâm chuyện chọn ngày tốt, tuy nhiên “cái răng, cái tóc là góc con người”, nên việc xem ngày sẽ giúp đem đến may mắn và thuận lợi hơn, hạn chế nhiều tai ương, xui xẻo cho quý bạn.lịch cắt tóc tháng 10/2019

Lịch cắt tóc tháng 2 2020 theo lịch âm mang lại may mắn và tài lộc

 

Ngày Đẹp để cắt tóc trong tháng 11/2019

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 03 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 07/10/2019
 • Ngày Giáp Thìn
 • Là ngày: Nguyệt Đức* – Thiên Quan * – Tuế Hợp – Giải Thần – Hoàng Ân *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 05 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 09/10/2019
 • Ngày Bính Ngọ
 • Là ngày: Nguyệt Giải – Hoạt Diệu – Phổ Hộ – Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 06 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 10/10/2019
 • Ngày Đinh Mùi
 • Là ngày: Thiên Phúc – Thiên Hỷ – Nguyệt Tài – Phúc Sinh – Tam Hợp * – Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 09 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 13/10/2019
 • Ngày Canh Tuất
 • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Không – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 10 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 14/10/2019
 • Ngày Tân Hợi
 • Là ngày: Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 12 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 16/10/2019
 • Ngày Quí Sửu
 • Là ngày: Thiên Quý * – Thiên Phú – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 19/10/2019
 • Ngày Bính Thìn
 • Là ngày: Thiên Quan * – Tuế Hợp – Giải Thần – Hoàng Ân *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 17 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 21/10/2019
 • Ngày Mậu Ngọ
 • Là ngày: Nguyệt Giải – Hoạt Diệu – Phổ Hộ – Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 18 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 22/10/2019
 • Ngày Kỷ Mùi
 • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Hỷ – Nguyệt Tài – Phúc Sinh – Tam Hợp * – Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 21 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 25/10/2019
 • Ngày Nhâm Tuất
 • Là ngày: Thiên Quý * – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 22 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 26/10/2019
 • Ngày Quí Hợi
 • Là ngày: Thiên Quý * – Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 24 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 28/10/2019
 • Ngày Ất Sửu
 • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Thiên Phú – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 26 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 01/11/2019
 • Ngày Đinh Mão
 • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Thành * – Tuế Hợp – Hoạt Diệu – Dân Nhật Thời Đức – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 29 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 04/11/2019
 • Ngày Canh Ngọ
 • Là ngày: Thiên Quan * – Giải Thần – Tục Thế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 01 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 16/09/2020
 • Ngày Mậu Thân
 • Là ngày: Thiên Xá * – Sinh khí – Thiên Tài – Dịch Mã* – Phúc Hậu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 02 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 17/09/2020
 • Ngày Kỷ Dậu
 • Là ngày: Địa Tài – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 04 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 19/09/2020
 • Ngày Tân Hợi
 • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Quý * – Thiên Thành * – Ngũ Phú * – Kính Tâm – Hoàng Ân * – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 07 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 22/09/2020
 • Ngày Giáp Dần
 • Là ngày: Thiên Quan * – Tam Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 09 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 24/09/2020
 • Ngày Bính Thìn
 • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Đức* – Giải Thần – Ích Hậu – Mẫu Thương * – Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 10 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 25/09/2020
 • Ngày Đinh Tỵ
 • Là ngày: Nguyệt Tài – Cát Khánh * – Âm Đức – Tuế Hợp – Tục Thế – Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 13 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 28/09/2020
 • Ngày Canh Thân
 • Là ngày: Thiên Quý * – Nguyệt Ân * – Thiên Xá * – Sinh khí – Thiên Tài – Dịch Mã* – Phúc Hậu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 14 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 29/09/2020
 • Ngày Tân Dậu
 • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Quý * – Địa Tài – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 15 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 01/10/2020
 • Ngày Nhâm Tuất
 • Là ngày: Thiên Quý * – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 16 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 02/10/2020
 • Ngày Quí Hợi
 • Là ngày: Thiên Quý * – Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 18 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 04/10/2020
 • Ngày Ất Sửu
 • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Thiên Phú – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 21 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 07/10/2020
 • Ngày Mậu Thìn
 • Là ngày: Thiên Quan * – Tuế Hợp – Giải Thần – Hoàng Ân *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 23 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 09/10/2020
 • Ngày Canh Ngọ
 • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Không – Nguyệt Giải – Hoạt Diệu – Phổ Hộ – Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 24 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 10/10/2020
 • Ngày Tân Mùi
 • Là ngày: Thiên Hỷ – Nguyệt Tài – Phúc Sinh – Tam Hợp * – Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 27 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 13/10/2020
 • Ngày Giáp Tuất
 • Là ngày: Nguyệt Đức* – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 28 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 14/10/2020
 • Ngày Ất Hợi
 • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp để cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 30 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 16/10/2020
 • Ngày Đinh Sửu
 • Là ngày: Thiên Phúc – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

 

+Ngày xấu cần tránh cắt tóc trong tháng 2 2020

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 01 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 05/10/2019
 • Ngày Nhâm Dần
 • Là ngày: Thiên Quý * – Minh Tinh – Ngũ Phú * – Lục Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 02 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 06/10/2019
 • Ngày Quí Mão
 • Là ngày: Thiên Quý * – Âm Đức – Mãn Đức Tinh – Tam Hợp * – Dân Nhật Thời Đức
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 04 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 08/10/2019
 • Ngày Ất Tỵ
 • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Kính Tâm – Dịch Mã*
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 07 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 11/10/2019
 • Ngày Mậu Thân
 • Là ngày: Mẫu Thương * – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 08 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 12/10/2019
 • Ngày Kỷ Dậu
 • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* – Sinh khí – Thánh Tâm – Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 11 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 15/10/2019
 • Ngày Nhâm Tý
 • Là ngày: Thiên Quý * – Thiên Xá * – Thiên Mã – U Vi Tinh – Yếu Yên *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 13 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 17/10/2019
 • Ngày Giáp Dần
 • Là ngày: Nguyệt Đức* – Minh Tinh – Ngũ Phú * – Lục Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 14 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 18/10/2019
 • Ngày Ất Mão
 • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Âm Đức – Mãn Đức Tinh – Tam Hợp * – Dân Nhật Thời Đức
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 16 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 20/10/2019
 • Ngày Đinh Tỵ
 • Là ngày: Thiên Phúc – Kính Tâm – Dịch Mã*
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 19 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 23/10/2019
 • Ngày Canh Thân
 • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Không – Mẫu Thương * – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 20 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 24/10/2019
 • Ngày Tân Dậu
 • Là ngày: Sinh khí – Thánh Tâm – Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 23 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 27/10/2019
 • Ngày Giáp Tý
 • Là ngày: Nguyệt Đức* – Thiên Xá * – Thiên Mã – U Vi Tinh – Yếu Yên *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 25 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 29/10/2019
 • Ngày Bính Dần
 • Là ngày: Minh Tinh – Ngũ Phú * – Lục Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 27 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 02/11/2019
 • Ngày Mậu Thìn
 • Là ngày: Minh Tinh – Thánh Tâm – Tam Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 28 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 03/11/2019
 • Ngày Kỷ Tỵ
 • Là ngày: Thiên đức* – Ngũ Phú * – Ích Hậu
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 30 tháng 11 Năm 2019

 • Âm lịch: Ngày 05/11/2019
 • Ngày Tân Mùi
 • Là ngày: Cát Khánh * – Nguyệt Giải – Yếu Yên *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 03 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 18/09/2020
 • Ngày Canh Tuất
 • Là ngày: Thiên Quý * – Nguyệt Ân * – Thiên Mã – Mãn Đức Tinh
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 05 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 20/09/2020
 • Ngày Nhâm Tý
 • Là ngày: Nguyệt Không – Thiên Phú – Minh Tinh – Lộc Khố – Phổ Hộ – Dân Nhật Thời Đức
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 06 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 21/09/2020
 • Ngày Quí Sửu
 • Là ngày: Phúc Sinh – Hoạt Diệu – Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 08 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 23/09/2020
 • Ngày Ất Mão
 • Là ngày: Thánh Tâm – Lục Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 11 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 26/09/2020
 • Ngày Mậu Ngọ
 • Là ngày: Thiên Hỷ – Nguyệt Giải – Yếu Yên * – Tam Hợp * – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 12 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 27/09/2020
 • Ngày Kỷ Mùi
 • Là ngày: U Vi Tinh – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 17 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 03/10/2020
 • Ngày Giáp Tý
 • Là ngày: Nguyệt Đức* – Thiên Xá * – Thiên Mã – U Vi Tinh – Yếu Yên *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 19 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 05/10/2020
 • Ngày Bính Dần
 • Là ngày: Minh Tinh – Ngũ Phú * – Lục Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 20 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 06/10/2020
 • Ngày Đinh Mão
 • Là ngày: Thiên Phúc – Âm Đức – Mãn Đức Tinh – Tam Hợp * – Dân Nhật Thời Đức
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 22 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 08/10/2020
 • Ngày Kỷ Tỵ
 • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* – Kính Tâm – Dịch Mã*
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 25 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 11/10/2020
 • Ngày Nhâm Thân
 • Là ngày: Thiên Quý * – Mẫu Thương * – Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 26 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 12/10/2020
 • Ngày Quí Dậu
 • Là ngày: Thiên Quý * – Sinh khí – Thánh Tâm – Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu Tránh cắt tóc tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 29 tháng 11 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 15/10/2020
 • Ngày Bính Tý
 • Là ngày: Thiên Xá * – Thiên Mã – U Vi Tinh – Yếu Yên *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

 

+ Một số lưu ý khi chọn ngày cắt tóc trong tháng 2 2020

 • Kiêng cắt tóc tháng cô hồn

Tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, là thời điểm ma quỷ hoành hành vì vậy cắt tóc vào thời gian này có thể khiến cơ thể suy yếu, ma quỷ dễ dàng quấy phá chúng ta.

 • Có nên cắt tóc máu cho bé không?

Nếu có ý định cắt tóc máu cho con thì bạn nên lưu ý không nên cắt tóc trong 5 tháng đầu của trẻ hay khi trẻ bị mệt, ốm hay cảm sốt. Vì cắt tóc máu sẽ mất đi chức năng bảo vệ thóp cho con yêu, bé yêu sẽ rất dễ bị ốm và mệt mỏi, khó chịu.

Loading...

Bình luận
0

Bình luận