Sự tích Táo Quân cùng ý nghĩa của ngày 23 tháng chạp

Sự tích Táo Quân cùng ý nghĩa của ngày 23 tháng chạp: Làm con gái tiép tục gửi tới các bạn ý nghĩa của ngày 23 tháng chạp hàng năm, ngày mà các táo về trời báo cáo những việc đã và chưa làm được trong một năm vừa qua. Sự tích táo quân là câu truyện dân gian mà hầu như trẻ em nào ở việt Nam đều từng được học và đọc qua. vì vậy Làm con gái chỉ xin tóm tắt lại câu truyện Sự tích...

Có thể bạn quan tâm:

Sự tích Táo Quân cùng ý nghĩa của ngày 23 tháng chạp: Làm con gái tiép tục gửi tới các bạn ý nghĩa của ngày 23 tháng chạp hàng năm, ngày mà các táo về trời báo cáo những việc đã và chưa làm được trong một năm vừa qua. Sự tích táo quân là câu truyện dân gian mà hầu như trẻ em nào ở việt Nam đều từng được học và đọc qua. vì vậy Làm con gái chỉ xin tóm tắt lại câu truyện Sự tích táo quân để các bạn đã quên hoặc chưa năm cốt truyện có thể hiểu được ý nghĩa của ngày 23 tháng chạp hàng năm.

Loading...

Sự tích Táo Quân

/ Hướng dẫn chuẩn bị Mâm cỗ cúng ông táo ngày 23 tháng chạp

 

Có một người đàn ông tên Trọng Cao, vợ tên là Nhi, hai vợ chồng ăn ở với nhau rất lâu nhưng không có con nên sinh ra buồn phiền và hay cãi cọ nhau.

Một hôm, ông Trọng Cao giận quá đánh vợ, bà vợ bỏ nhà ra đi và sau đó gặp và bằng lòng lấy một người đàn ông khác là Phạm Lang làm chồng.

Khi Trọng Cao hết giận vợ mới nghĩ lại là mình có lỗi và đi tìm vợ. Khi đi tìm thì tiền bạc mang theo đều tiêu hết cho nên Trọng Cao đành phải đi ăn xin.

Trọng Cao tình cờ đến ăn xin ở nhà Phạm Lang thì Trọng Cao và bà Nhi nhận ra nhau và bà Nhi rước Trọng Cao vào nhà.

Hai người kể lại câu chuyện xưa và bà vợ tỏ lòng ân hận vì đã trót lấy Phạm Lang làm chồng.

su-tich-tao-quan

Bấy giờ, Phạm Lang bỗng quay trở về nhà khiến bà Nhi lo sợ người chồng bắp gặp Trọng Cao nơi đây thì khó mà giải thích nên bà Nhi mới bảo Trọng Cao chui vào ẩn mình trong đống rơm ngoài vườn.

Phạm Lang về nhà liền đốt đống rơm để lấy tro bón ruộng, còn Trọng Cao thì không dám chui ra nên bị thiêu chết.

Bà vợ trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao bị chết theo sự sắp đặt của mình nên đã nhào vào đống lửa đang cháy để chết theo.

Khi Phạm Lang ra vườn thấy tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết cũng không biết phải làm sao, rồi cũng nhảy vào đống rơm đang cháy để chết theo vợ.

Linh hồn cùa ba người được lên thượng giới và Thượng Đế cho rằng ba người đều có nghĩa cho nên sắc phong cả ba làm Táo Quân, gọi chung là Định Phúc Táo Quân, mỗi người giữ một việc.

Phạm Lang làm Thổ Công, trông coi việc bếp danh hiệu Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Trọng Cao làm Thổ Địa, trông coi việc nhà cửa danh hiệu Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần.

Thị Nhi làm Thổ Kỳ, trông coi việc chợ búa danh hiệu Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần.

Cập nhật tiếp:

Các gia đình coi đây là ngày “chư thần chầu thiên”. Các thần về trời để tâu với Ngọc Hoàng một năm làm việc thiện, ác, tốt, xấu của gia đình mình để Ngọc Hoàng đề ra một chương trình làm việc trong năm mới.

Cá chép được coi là linh vật đưa Táo Quân lên trời, vì vậy khi cúng lễ nên đặt cá chép ở gần khu vực thờ cúng.

Xem tiếp : các bài sớ cúng ông táo mà dân gian thường sử dụng.

Ngày 25/09 năm 2019 | Món ăn | Tag: