Từ 1/8/2019, xử phạt xe máy, ô tô tham gia giao thông có nhiều điểm mới

Từ 1/8/2016, xử phạt xe máy, ô tô tham gia giao thông có nhiều điểm mới: Như nhóm vi phạm về nồng độ cồn, người điều khiển ôtô vi phạm ở mức cao nhất có thể bị phạt đến 18 triệu đồng và bị tước GPLX tối đa 6 tháng (mức phạt cũ tối đa 15 triệu đồng). Đối với người lái môtô vi phạm lỗi này, mức phạt cao nhất tăng lên 4 triệu đồng, tước GPLX 5 tháng (mức cũ phạt 3 triệu...

Có thể bạn quan tâm:

Từ 1/8/2016, xử phạt xe máy, ô tô tham gia giao thông có nhiều điểm mới: Như nhóm vi phạm về nồng độ cồn, người điều khiển ôtô vi phạm ở mức cao nhất có thể bị phạt đến 18 triệu đồng và bị tước GPLX tối đa 6 tháng (mức phạt cũ tối đa 15 triệu đồng). Đối với người lái môtô vi phạm lỗi này, mức phạt cao nhất tăng lên 4 triệu đồng, tước GPLX 5 tháng (mức cũ phạt 3 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng).

Loading...

Từ 1/8/2016, xử phạt xe máy, ô tô tham gia giao thông có nhiều điểm mới

Từ 1/8/2016, xử phạt xe máy, ô tô tham gia giao thông có nhiều điểm mới

Từ 1/8/2016, xử phạt xe máy, ô tô tham gia giao thông có nhiều điểm mới 2

Từ 1/8/2016, xử phạt xe máy, ô tô tham gia giao thông có nhiều điểm mới 5

Từ 1/8/2016, xử phạt xe máy, ô tô tham gia giao thông có nhiều điểm mới 6

Nghị định 46 cũng đề ra nhiều chế tài xử phạt mới đối với các lỗi vi phạm như ném gạch, đất, cát, đá hoặc vật thể khác vào phương tiện tham gia giao thông đường bộ (phạt 1 triệu đồng). Mức phạt tối đa là 7 hoặc 14 triệu đồng cũng được áp dụng với với hành vi cá nhân hay tổ chức rải, đổ hóa chất gây hỏng đường bộ.

Ngày 16/08 năm 2019 | Món ăn | Tag: